More Website Templates @ TemplateMonster.com - January28, 2013!

Проект „Ученически практики” в Екоцентър РумиКА

При изпълнение на дейностите по проект BG051PO001 -3.3.07-0001   „Ученически практики” учениците от ПГ „Стефан Караджа“ – Елхово, придобиха практически умения, нужни за изучаваните от тях професии, като по този начин се чувстват по-уверени в бъдещата си професионална реализация.

Учениците от специалност „Малък и среден бизнес”, които провеждат практиката си в  офиса на  „Румика – 90“ ЕООД гр.Елхово с наставник Тодор Христов придобиха умения за работа с нормативни документи; набавяне, обработване и използване на счетоводна и статистическа информация; попълване на унифицирани, стандартни форми и документи; работа с персонален компютър и прилагане на нови програмни продукти.

Учениците от специалност „Електрически машини и апарати”, които провеждат практиката си в офиса на  „Румика – 90“ ЕООД гр.Елхово и фотоволтаичните паркове на фирмата на територията на общ.Елхово с наставник Тодор Стойчев, придобиха умения за работа с електрически инструменти и измервателни уреди; запознаха се с принципа на действие на фотоволтаичните системи; участваха в обслужването на инвертори и ел.двигатели.

Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз.

Целта на проекта е подобряване на качеството на професионалното образование, чрез повече и подобри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование чрез разработването на програми за практическо обучение по професии.

img_0001
« 1 на 12 »

Източник: http://www.elhovonews.info