При изпълнение на дейностите по проект BG051PO001 -3.3.07-0001   „Ученически практики” учениците от ПГ „Стефан Караджа“ – Елхово, придобиха практически умения, нужни за изучаваните от тях професии, като по този начин се чувстват по-уверени в бъдещата си професионална реализация. Учениците от специалност „Малък и среден бизнес”, които провеждат практиката си в  офиса на  „Румика – 90“ ЕООД гр.Елхово с наставник Тодор Христов придобиха умения за работа с нормативни документи; набавяне, обработване и използване на счетоводна и статистическа
Прочети още