Гробът на Тракийският владетел от Маломирово - Златиница край Елхово

Гробът на Тракийският владетел от Маломирово – Златиница край Елхово