Пътека „Голямата могила“

Служи за достигане и разглеждане на забележителността „Голямата могила“, в която е намерен най-богатия до момента гроб на тракийски владетел по Долна Тунджа. Изходен пункт: екоцентър „Румика“(GPS координати: 41.139796 , 26.637848) Продължителност: 2ч.30мин. (7км.) Трудност: Начинаещи. Маркировка липсва. Препоръчително с водач или GPS!

Пътека „Тракийски долмени“

Служи за достигане на забележителността „Тракийските долмени“ Изходен пункт: гранично съоръжение до с.Голям Дервент(GPS координати: 41.981893 , 26.745877) Продължителност: 1ч.30мин. (7 км.) Трудност: Начинаещи. Редовна маркировка. Подходящ за самостоятелно преминаване.

Пътека „Тракийски слънца“

Служи за достигане на забележителността „Тракийски скални кръгове“ Изходен пункт: старият път между селата Мелница и Лесово (GPS координати: 42.026547 , 26.575069) Продължителност: 1ч. (1км.) Трудност: Начинаещи. Редовна маркировка. Подходящ за самостоятелно преминаване.

Екопътека „Дервент“

Екопътеката преминава през защитената територия „Дервентски възвишения“, покрай граничната ограда с Република Турция. Изходен пункт: началото на с.Голям Дервент (GPS координати: 41.989305 , 26.750355) Продължителност: 1ч. (2км.) Трудност: Начинаещи. Маркировката е нередовна. Препоръчително с водач или GPS.

Екопътека „Дрънчи дупка“

Екопътеката преминава през защитената територия „Дервентски възвишения“, достига до защитената местност Дрънчи дупка и хижа „Дрънчи дупка“. Изходен пункт: старият път между селата Мелница и Лесово (GPS координати: 42.026547 , 26.575069) Продължителност: 2ч. (5км.) Трудност: Начинаещи. Маркировката е нередовна. Препоръчително с водач или GPS.

Екопътека „Долна Топчия“

Екопътеката преминава по единственат достъпна пътека на резервата и достига до „Чапловата колония“. Изходен пункт: пешеходният мост на р.Тунджа до гр.Елхово (GPS координати: 42.17875 , 26.560647) Продължителност: 2ч. (5км.) Трудност: Начинаещи. Редовна маркировка. Подходящ за самостоятелно преминаване.