Семинар-обучение в Екоцентър РумиKA

На 28 и 29 септември в Екохотел “Румика” в с. Маломирово, общ. Елхово, се проведе семинар-обучение “Основи на фотоволтаичното преобразуване и мониторинг на ФвЕЦ”, организиран от Центъра за професионално обучение към “3К” АД. В семинара взеха участие 13 служители на фирма “Солар Сървис” ООД, гр. Сливен. Представени бяха различни аспекти на соларните технологии, като се…